Door vriendschap met Moslims ben ik theologie gaan studeren en dominee geworden. Mijn kinderen zijn opgegroeid in een kleurrijke Nederlandse samenleving. Er groeien vriendschappen tussen mensen, tussen buren, collega’s en jongeren op school, die vanuit verschillende godsdiensten en culturen leven. Kleurrijke en interreligieuze vriendschappen en relaties bloeien steeds vaker op.

Daarom deze site over:

Corry Nicolay, auteur en predikant interreligieuze communicatie.
  Corry Nicolay Wie, Wat en Hoe
  Kleurrijk Samenleven (update 17-01-2018)
  Column: Geen muren tussen culturen
  Kleurrijke Boeken & Brochures (update 28-02-2016)
  Levensloop: Ritueel & Viering
  Kleurrijke Wijsheidsverhalen (update 29-06-2015)
  Kleurrijke Gedachten (update 25-04-2011)
  Kleurrijke Media (update 28-02-2016)
  Kleurrijke Feesten (update 17-01-2018)
  Levensvragen (update 25-04-2011)
  Kleurrijke Links