De rijkdom van ons mens-zijn, ook als donor.

Rustig heb ik de tijd genomen om er goed over na te denken. En in 2005 heb ik mij laten registreren als donor. Het donorcodicil draag ik altijd bij mij.
Nu wij in de gemeente meemaken hoe iemand hierdoor verder kan leven, stelt u er regelmatig vragen zoals: ‘Wat doe je eigenlijk als je je laat registreren? Mag zoiets vanuit het geloof, want ook je lichaam is toch heel kostbaar? Hoe weet je dat zoiets zorgvuldig gebeurt?’ Ook ik moest erg aan de gedachte wennen om een donor te worden en herken uw vragen helemaal.
Toen ik er bewust over nadacht heb ik mijn denken breder gemaakt en ben ook vanuit de ander denken. Stel je voor als ik een orgaan nodig heb om door te kunnen leven, wat zal ik dankbaar zijn als dit dan door een medemens mogelijk is. Stel je voor als iemand anders door mag leven, na mijn overlijden dankzij mijn lichaam. Eigenlijk vind ik het een indrukwekkend medisch wonder dat we als mens zoveel kennis en kundigheid hebben ontwikkeld dat we dit kunnen doen.
Ook vanuit mijn geloof ervaar ik dit als een goede ontwikkeling. Mijn houvast in de Bijbel vind ik in Prediker 12: 7. Daar staat dat na ons sterven ‘het stof wederkeert tot de aarde zoals het geweest is en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft’. En ik geloof niet dat wij in ons menselijke lichaam na ons sterven of later op zullen staan, maar in een ander hemels ‘lichaam’. Dit mysterie gaat mijn verstand volledig te boven, maar voor mij is het een geweldige belofte waar ik op vertrouw.
Vanuit mijn geloofsbeleving en vanuit deze belofte vind ik het heel bijzonder dat mijn lichaam, voordat het stof is geworden, een levenskans mag schenken aan iemand die ziek. Het vertelt mij hoe uniek en kostbaar ons lichaam door onze Schepper is geschapen. Wat wij al veel langer met ons bloed voor elkaar kunnen en mogen betekenen, kan ook na ons heengaan met ons lichaam. Ik vertrouw er op dat dit in Nederland heel zorgvuldig en met respect gebeurt.
Nu begrijp ik best dat u er misschien heel anders over denkt. Ieder heeft het volste recht op een eigen gevoel en mening hierover. Toch vind ik het belangrijk om u iets te vertellen over mijn nadenken over het donorschap. Het kan een ruggesteun zijn in het eigen nadenken.

Corry Nicolay is gemeentepredikant in het Friese Weststellingwerf .