Ademhalen steekt nauw.

In de laatste regel van de laatste Psalm is de Bijbel staat: ‘Alles wat ademt, love de Here, Halleluja’. (Ps.150: 6)

Ademen, het leven is een golfbeweging van in en uitademen.
Er kan heel wat mis zijn met onze ademhaling waardoor we het benauwd kunnen krijgen. Ademhalen steekt nauw. Dit geldt voor het dagelijkse leven en ook voor je geloof.


Inademen wil zeggen:
je longen vol zuigen, nieuwe kracht, nieuwe energie, nieuwe geestkracht krijgen.
Uitademen is:
uitdelen van wat je ontvangen hebt, je ingeademde energie gebruiken, je geestkracht uitademen. Dit in en uitademen moet in balans zijn.
Wie alleen inademt zal erin stikken, wie alleen uitademt raakt buiten adem.

Net zo is het met het werk (onbetaald en betaald) wat we doen:
wanneer we alleen maar (moeten) geven raken we zo gaandeweg buiten adem.
In onze adembenemende tijd is het goed om bewust tijd te nemen om adem te scheppen.
Tijd van bezinning, van rust, van bidden, samen met anderen zondag op adem komen.
God wil ons adem, Zijn adem, Zijn Geest schenken, elke dag weer.
Gunnen we elkaar en onszelf de tijd daarvoor?
Laten we elkaar en onszelf de adem niet benemen.

Daarom: neem en vindt tijd om te ademen,
dat we ook de energie en de Geestkracht hebben om elkaar ruimte van adem te geven
en daarmee te doen wat de Bijbel noemt:
Gods Naam loven door onze manier van mens zijn voor de ander en voor onszelf.

Ds. Corry Nicolay.