WIE KAATST ...
... moet de bal verwachten

Een kaatsbal is klein, wat stelt het eigenlijk voor.
Maar het is wel een bal uit één stuk, met zorg geknipt, genaaid en gevuld. Dat balletje is eigenlijk fijntjes en bijzonder.
Dat byzondere blijkt pas, als mensen het gaan gebruiken, ermee gaan spelen. Niet alleen, maar in samenspel. In een partuur van 3 mensen, met voor- en achterinse en opslager. Alle drie zijn ze nodig, ieder heeft in het samenspel een eigen taak en functie. Het spel heeft enkel waarde vanuit een zorgvuldig samenspel.
Wie ziende blind en horende doof is voor een goed samenspel, slaat alle perken te buiten. Kwea, beslist niet goed.
Andere mensen genieten ervan en bij goed samenspel klinkt ineens: boppeslag! Wie de bal kaatst moet hem terug verwachten.

Zo is het ook met de bal van leven en samenleven.
Wèlke bal kaatsen we? Die van openheid, samenspel, elkaar het goede gunnen? Of zijn we blind en doof voor elkaars goede kanten en praten gemakkelijk negatief?
En als gelovigen? Welke bal kaatsen we? Wat voor balletje gooien we op? Hoe letten we op elkaar? Vanuit positieve of negatieve verwachtingen?

Jesaja gooit hierover ook een balletje op. In Jesaje 22 staat: Is je eigen woning als een rots, als een vesting, onneembaar en onbereikbaar voor anderen? 'Zie de Heer zal je wegslingeren, zoals een mens iets wegslingert: de Heer zal je stevig ineenwikkelen, je vast in elkaar rollen als een kluwen, je uitwerpen als een bal naar een uitgestrekt land.' Niet zomaar wegslingeren, eerst is er zorg om stevig te worden, door het ineenwikkelen, vast als een kluwen vol levensdraden. Vervolgens mag je je in vertrouwen laten uitwerpen in het leven.

Als Jesaja het kaatsspel zag, zou hij de vergelijking herkennen en zeggen: Ik hoop jullie, net als de kaatsers, met overtuiging staan voor het samenspel. Dus ieder vanuit de eigen plaats en taak, met oog voor de ander, open voor het samenspel. Jullie kunnen er echt niet zonder.
En waar het balletje ook heen wordt geworpen of waar het ook neervalt, vang het op en ga het zoeken, zoals ook jij steeds weer wordt opgevangen en gezocht door de Eeuwige.

Ds. Corry Nicolay