Divali - pandita Bea Ramai

Het plusteken met haakjes naar links heet Swaslika en is het symbool van India. Divali wenst geluk, voorspoed, schoonheid en rijkdom. De godin Laksmi is godin van het Licht en staat symbool voor het Absolute. De vertegenwoordigster voor Laksmi is de huisvrouw in een gezin, zij staat voor schoonheid, reinheid.

De lichtjes symboliseren een brede kring en zijn een deel van elke vrouw

Elk jaar in oktober/november maakt de huisvrouw het huis schoon en geurig. Alles gaat zij gereed maken voor bezinning en voor rituele handelingen. De mensen reinigen zichzelf dan door onthouding van vlees, vis en alcohol. Zo vieren zij Divali, het Lichtfeest.


De betekenis van het licht:

  1. Het licht betekent zuiverheid, warmte, het verdrijven van duisternis. Licht in een dia = een schaaltje met zuivere boter en een lontje. Echt licht = licht wensen voor de hele wereld, daarom heeft de Godin Laksmi lichten in haar handen voor alle mensen, planten, dieren. Het gaat om het besef van menselijk leven: om vrede in de wereld: ook een taak voor mij. Vrede geven aan iedereen, ik ook. Vrede geven aan de schepping, planten, aan de wereld.
  2. Het gaat er om dat ook de mensen die lichtkwaliteiten in hun leven proberen waar te maken.
  3. Laksmi geeft licht en warmte zonder onderscheid des persoon en zonder er iets voor terug te vragen, ze geeft belangeloos. Mensen die dit licht uitstralen geven warmte aan iedereen, zonder te letten op religie, uiterlijkheden, sociale klasse of status.
  4. Deze warmte wordt door iedereen als weldadig ervaren.