Lichtceremonie over Harmonie en Vrede

In Friesland houdt de Soefi Beweging Nederland een Interreligieuze Vredesbijeenkomst met een Lichtceremonie over ‘Vrede en Harmonie’. Vanuit het Christendom doe ik als predikant mee, samen met voorgangers vanuit andere wereldgodsdiensten: het Boeddhisme, Hindoeïsme, Zarathoestra, Jodendom, Islam, Bahá’i en Soefisme.

Eerst wordt het Godslicht ontstoken, van de Ene Schepper van leven. De voorgangers steken elkaars licht aan en de middelste kaars brandt voor allen die door de eeuwen heen het licht van waarheid hooghouden als boodschappen van God. Bijdragen over Harmonie en Vrede klinken uit de godsdiensten, ieder uit het eigen Heilige Boek, waarna uitleg volgt over de keuze van de teksten.

Uit het heilige boek van het Christendom, de Bijbel, lees ik:

  Oude Testament: Pred. 11: 4 - 6

Wie altijd op de wind let, zal niet zaaien en
wie altijd op de wolken let, zal niet maaien.
Je kent de wegen van de wind niet,
je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet,
zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.
Zaai van de morgen tot de avond.
Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad
de ene of de andere, of elke keer zal ontkiemen.
Het licht is een genot, wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien.

  Nieuwe Testament: Lucas 21: 29 – 31

Jezus vertelt een vergelijkend verhaal (een gelijkenis) aan de mensen:
Let eens op de vijgenboom en op alle andere bomen.
In de kou worden ze kaal.
Wanneer je ze ziet uitlopen, weet je vanzelf dat de zomer al dichtbij is.
Net zo kunnen jullie ook weten, wanneer je dit ziet gebeuren,
dat het Koninkrijk van God dichtbij is.
Ik verzeker jullie: Deze generatie zal niet verdwijnen, voordat dit alles gebeurt.
Ook al zullen de hemel en de aarde verdwijnen, mijn woorden zullen blijven.

Want bij het ‘Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslan’ delen we een droom, namelijk dat we als mensen instaat zijn om in vrede samen te leven. Ik geloof in die droom.

In de wereld, ook in Friesland, zijn er mensen die zeggen: ‘Vrede? Wordt wakker! Ben je naïef? Hoe kun je geloven in vrede, hoe kun je vertrouwen hebben in de ander, wanneer je zo veel geweld van godsdiensten om je heen ziet? Kijk naar aanslagen van terreur, kijk hoe godsdiensten daar een rol in spelen.’ Ja, dat klopt, ook dat gebeurt.

Juist daarom waarschuwt het wijsheidsboek Prediker in de Bijbel de mensen voor een valkuil.
Wie steeds alleen op de wind en de wolken let, de wind van geweld en de wolken van terreur, kan zeggen: ‘Het heeft geen zin om te geloven dat in je vrede kunt samenleven, vrede zaaien is zinloos. Want het geweld en de terreur waait die zaden van vrede het toch weg, dus kunt je ze nooit maaien en oogsten.’

Als je zo denkt, vind je vrede zaaien verloren energie.
Dan zie je boven de wind en achter de wolken, de zon niet meer schijnen.
En die is er echt wel, achter de wolken schijnt altijd de zon aan een blauwe lucht. Blijf daarom vrede en harmonie zaaien, en vertrouw op de groeikracht van het goede.

In de tijd van Jezus leeft deze vraag ook. Daarom wijst Jezus op iets, wat we elk jaar zien. Ook nu. In de winter worden de bomen kaal. Voor altijd? Zijn ze dood? Daarom de vraag: geloven jullie dat de bomen, de hele natuur toch weer uit zal groeien en bloeien? Dit vertelt over de Scheppingskracht die steeds weer leidt tot groei en bloei. Ik geloof dat die scheppingskracht in de natuur en in de mensen is gelegd door God. Een Scheppingskracht vanuit God, die onuitwisbaar is, die in ons mensen zit.
Hoe gaan we met die scheppingskracht om?
Zoeken we daarmee de weg van vrede, van harmonie?
Puttend uit mijn Bron, weet en geloof ik: natuurlijk kunnen wij in vrede samenleven.
En ik geloof ook: God, helpt daarbij.
Ook al zijn er de wind van geweld en de wolken van terreur, kijk juist dan ook naar de kracht van groei en bloei om je heen. Laat je droom van recht en harmonie niet verwaaien, voel de kracht ervan en deel die droom met anderen. Want delen geeft kracht..

Ik droom ervan en ik zie voor mij hoe we samen de weg van vrede kunnen gaan. Die droom laat ik nooit los, die droom heeft met mijn geloof in God te maken die ons op elkaars weg zet. Mét aanleg en talenten om te ontdekken hoe we in vrede de weg naar elkaar kunnen vinden, hoe we in vrede kunnen samenleven. Regelmatig zing ik daarom in mijn hart, zacht of iets luider: Vrede en alle goeds.

En ik bid: Lieve God, wees als een echo die in ons blijft klinken, geef ons de durf het met sprankjes hoop te wagen, zodat de kracht van vrede groeit en bloeit in ons, zodat de kracht van vrede groeit en bloeit door ons, Help mij, help ons daarbij, God almachtig. Amen.

Ter afsluiting geven we elkaar een licht met de wens: ‘Ontvang licht en wees licht’.

Corry Nicolay,
Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en interreligieus predikant.