Joods Sprookje over fluisterende stemmen.

Er leefde eens een vrouw die God diende en altijd haar best deed om Gods wegen te volgen en te begrijpen. Zij las vaak in de Thora-boeken (zo worden de eerste vijf boeken van het OT, van Mozes, ook wel genoemd). Hoe meer zij in die bijbelboeken las en erover leerde, hoe groter werd haar verlangen naar de echte kennis en wijsheid.

Op een dag hoort zij dat er in het land een rabbi woont die elk geheim kent. Zij besluit om alles op te geven en naar deze rabbi te gaan om uit zijn mond de Thorah te leren. Zij vertrekt en gaat van stad naar stad. Hoe verder zij gaat en hoe dichter zij haar doel nadert, hoe groter haar verlangen wordt om de rabbi te ontmoeten. Eindelijk kan zij dan haar kennis echt verrijken.
Onderweg slaapt zij in een dorp bij een eenvoudige man. Zij hoort hem zuchten en vraagt hem waarom hij zo verdrietig kijkt. Hij antwoordt: "Ik heb twee kinderen. Ze zijn bijna 13 jaar (de leeftijd om inzicht te verwerven) en kunnen niet lezen en de gebeden opzeg­gen. Ik kan geen onderwijzer voor hen betalen om het hen te leren. De gelovige vrouw schudt haar hoofd. Hier kon zij niets aan doen. Ze gaat naar bed en slaapt diep. Ze droomt dat God haar naar dit huis heeft gestuurd om de kinderen te onderwijzen. Dwars daar doorheen fluistert een andere stem: "Onnozele! Je bent op weg gegaan om echte wijsheid en Gods gedachten te bestuderen. Dan blijf je toch niet hier om kinderen een hebreeuws alfabeth te leren?" Deze twee stemmen klinken de hele nacht in haar slaap door elkaar heen. Ze strijden met elkaar om gehoord te worden.
De volgende dag staat de gelovige vrouw op en zegt tegen haar gastheer: "Als je het goed vindt wil ik je kinderen gratis lesgeven in Gods leer en in het omgaan met andere mensen". De man is erg gelukkig en kan haast geen woorden vinden om haar te bedan­ken.
De vrome vrouw duwt haar verlangen naar de kennis van die rabbi weg, hoewel ze vlak bij hem is gekomen. Ze laat het lesgeven aan de kinderen voorgaan. Voorlopig is dit haar doel. Deze daad valt op in de hemel op en wordt erg gesprezen. In de hemel wordt gezegd: :"Door dit besluit is zij meesteres geworden van haar wereld. In haar wereld is namelijk plaats voor medemensen". Besloten wordt om elke nacht de profeet Elia naar haar toe te sturen om haar te onderwijzen in de diepste wijsheid en haar de grootste geheimen te onthullen.