Brood strooien werkt

Moela Nasroeddin is een bekende oosterse stripfiguur.
Hij is een islamitische wijze, een hodja, die van alles doet en mee­maakt,
nooit logisch reageert en steeds de lach en twijfel oproept.
Is wat er gebeurt, het nu, dom of wijs en waar gaat het eigenlijk over?

Zo is Moela Nasroeddin op een dag bezig
broodkruimels rond zijn huis te strooien.
Met vraagtekens in de ogen blijven enkele mensen staan.
Na enige tijd vraagt een van hen:
'Waarom strooit u brood om uw huis, hodja?'
Stralend antwoord hij: 'Om tijgers te verjagen.'
'Maar hodja, er zijn hier toch geen tijgers?'
'Zie je wel, het werkt', antwoord Moela Nasroeddin.

De vraagtekens groeien in de ogen.
Na een poosje klinkt schuchter de vraag: 'Het werkt?'
Waarop de hodja zegt: 'Ja, want kijk,
het was zo stil en alleen om mij heen en nu ...'