Joods Wijheidsverhaal - Chassiddisch verhaal

Herhaaldelijk worden we met onze neus gedrukt op het geweld wat mensen elkaar aan kunnen doen. Geweld in de oorlog, geweld op straat en geweld achter de gesloten deuren bij mensen thuis. Heeft het zin te geloven dat het anders zou kunnen? Daarom dit verhaal.

De mees en de duif.
'Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlok?', vraagt een mees aan een wilde duif. 'Minder dan niets', antwoord de duif. 'Dan moet ik je een merkwaardig verhaal vertellen', zei de mees. 'Ik zat op een tak van een den, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen. Niet hevig, met stormgeweld, nee, als in een droom, zonder geluid of gewicht. Daar ik niets beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de twijgen en naalden van mijn tak vielen en daar aan bleven hangen. Op de kop af driemiljoenzevenhonderdeenenveertigduizendnegenhonderdtweeënvijftig waren het er. Toen de driemiljoenzevenhonderdeenenveertigduidendnegenhonderdtweeënvijftigste vlok omlaag kwam - minder dan niets, zoals je zegt - brak de tak af'. Daarop vloog de mus weg. De duif, sinds de dagen van Noach gespecialiseerd in dit soort vragen, zei na enig nadenken bij zichzelf: 'Misschien ontbreekt er nog maar één stem van één enkele mens om de vrede in de wereld te gaan verwerkelijken.'

Corry Nicolay is interreligieus predikant